Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn các Thông báo mời thầu sau để thông tin tình hình Dự án đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn:

1. Thông báo mời thầu Gói thầu 2A: Thi công xây Thi công xây lắp phần xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp - mương cáp trung thế; mương cáp hạ thế, bể tủ; phòng trạm; phần ống ngầm hệ thống chiếu sáng; phần ống ngầm hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống cấp nước.

2. Thông báo mời thầu Gói thầu: Tư vấn Giám sát gói thầu 2A.

Trân trọng

Download Thông báo mời thầu Gói thầu 2A: tai day

Download Thông báo mời thầu Gói thầu: Tư vấn Giám sát gói thầu 2A: tai day

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com