Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn Thông báo số 52/TB-BQLDA 245 ngày 25/11/2020 về đóng tiền Đợt 3 lần 2 với mức đóng 300.000 đồng/m2. Thông báo này chỉ thực hiện đối với NGV 01 nền chưa đóng tiền Đợt 3.

Đối với quý Thầy, Cô và NGV đã đóng tiền Đợt 3 và NGV nhiều nền vui lòng bỏ qua Thông báo này..

Trân trọng./.

Download Thông báo đóng tiền Đợt 3 lần 2 tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com