Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi quý Thầy, Cô và Người góp vốn Thông báo số 08/TB-BQLDA 245 ngày 20/4/2022 về thông báo lần 2 góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) đối với trường hợp quý Thầy, Cô và Người góp vốn 01 nền chưa đóng tiền Đợt 4 cho Dự án.
Thông báo này sẽ được gửi thư chuyển phát nhanh (EMS) cho quý Thầy, Cô và  NGV (01 nền) chưa đóng tiền Đợt 4 cho Dự án.
Đối với quý Thầy, Cô và Người góp vốn trên 02 nền vui lòng bỏ qua thông báo này.
Trân trọng./.
 
Download Thông báo tại đây
da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com