Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn các Thông báo sau:

1. Thông báo số 46/TB-BQLDA 245 ngày 02/10/2020 về đóng tiền Đợt 3 (300.000 đồng/m2) chỉ thực hiện đối với NGV 01 nền.

2. Thông báo số 47/TB-BQLDA 245 ngày 02/10/2020 về tình hình thi công hạ tầng Dự án.

Quý Thầy, Cô và NGV xem các Thông báo để thực hiện và nắm thông tin về Dự án.

Đối với quý Thầy, Cô và NGV đã đóng Đợt 3 cho Dự án vui lòng bỏ qua Thông báo đóng tiền Đợt 3.

Trân trọng./.

 

Download Thông báo đóng tiền Đợt 3 tại đây

Download Thông báo tình hình Dự án tại đây

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com