Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn Biên bản cuộc họp giữa Ban chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV ngày 11/09/2020.

Quý Thầy, Cô và Người góp vốn xem để nắm thông tin về Dự án.

Trân trọng./.

Download Biên bản tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com