Ban QLDA 245 thông báo các nội dung:

phan chia lo dat-003

1. Bảng vẽ vị trí lô nền

2. Phiếu bốc thăm lô nền

3. Hệ số lô nền

4. Cách tính hệ số lô nền

5. Bảng tính hệ số lô nền

 

 Download bảng vẽ vị trí lô nền tại đây

 Download phiếu bốc thăm lô nền tại đây

 Download hệ số lô nền tại đây

 Download cách tính hệ số lô nền tại đây

 Download bảng tính hệ số lô nền tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com