Kính gửi quý bà con Báo cáo tài chính của Dự án

1. Tổng hợp tình hình thu chi Dự án qua các giai đoạn (từ năm 2001 đến ngày 31/12/2015)

2. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án.

 

Download báo cáo nhu cầu kinh phí tại đây

Download tổng hợp thu chi Dự án tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com