BAN QLDA ĐTXD KHU NHÀ Ở CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐHQG-HCM

Ban QLDA 245 thông báo đến Người góp vốn các phiếu thông tin:

1. Phiếu thông tin về tình trạng Chủ Hợp đồng: đối với Người góp vốn có yêu cầu về thay đổi tên Chủ hợp đồng.

2. Phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án: đối với Người góp vốn có nguyện vọng không tiếp tục tham gia Dự án.

3. Phiếu đăng ký vào các Ban: đối với Người góp vốn có nguyện vọng được tham gia vào các Ban do Người góp vốn thành lập.

Để Ban QLDA 245 tổng hợp và tổ chức thực hiện được nhanh chóng, đề nghị Người góp vốn nộp lại phiếu này trước ngày 07/03/2016.

Quí vị gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng 206A Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM

Địa chỉ: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (điện thoại: 08. 3724 4414)

(Vui lòng gửi trước qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Download phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ tại đây

Download phiếu đăng ký không tiếp tục tham gia Dự án tại đây

Download phiếu đăng ký tham gia vào các Ban tại đây

 

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com