QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

 BẢN VẼ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

11   Canh Quan 23-2-14-04- Kien truc canh quanFILEminimizer

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com