Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn các tài liệu trong cuộc họp toàn thể NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo ĐHQG-HCM:

1. Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 báo váo về tình hình thực hiện Dự án đến tháng 7/2019 và kế hoạch thực hiện Dự án tiếp theo.

2. Phụ lục 01: Bảng tổng hợp dự kiến nguồn thu theo HĐGV 2016

3. Phụ lục 02: Báo cáo tình hình tài chính của Dự án đến ngày 30/6/2019

4. Phụ lục 03: Bảng dự kiến tiến độ thực hiện Dự án

5. Phụ lục 04: Bảng dự kiến huy động vốn.

Trân trọng./.

 

Download báo cáo tại đây

Download phụ lục 01 tại đây

Download phụ lục 02 tại đây

Download phụ lục 03 tại đây

Download phụ lục 04 tại đây

 

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com