Công văn số 907/BXD-TTr ngày 19/5/2016 về xử lý vướng mắc tại Dự án

 

 Công văn số 907/BXD-TTr ngày 19/5/2016 về xử lý vướng mắc tại Dự án

  Download công văn tại đây

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com