Ngày 16/7/2016

TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐƯỜNG H VÀ ĐƯỜNG F

IMG 20160708 0934183

IMG 20160708 0938515

WP 20160531 063

WP 20160601 003

WP 20160601 007

WP 20160601 012

WP 20160601 015

WP 20160601 016

WP 20160601 018

WP 20160601 020-002

WP 20160601 022

WP 20160601 025

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com