TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐƯỜNG H VÀ ĐƯỜNG F

1. Thông tin gói thầu đường H và F download tại đây

2. Một số hình ảnh thi công đường H và F

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com