THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

KHU NHÀ Ở CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(BAN QLDA 245)

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (Ban QLDA 245) xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô và Người góp vốn đã tham gia hỗ trợ, hợp tác, đồng hành cùng Ban QLDA 245 triển khai các hạng mục công việc của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (Dự án) trong thời gian qua.

Đến nay, Dự án đã triển khai hoàn thành nhiều hạng mục công trình quan trọng như hạng mục: hệ thống đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, nhà trạm biến áp, hệ thống ống dẫn cáp ngầm cấp điện, thông tin, chiếu sáng … và đang trong quá trình nghiệm thu bàn giao làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo trong công tác triển khai bàn giao lô nền, cấp phép xây dựng.

Trong thời gian qua, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM đã quan tâm sát sao, tổ chức chỉ đạo rà soát toàn bộ công việc của Dự án, đã có điều chỉnh trong quản lý điều hành và thay đổi, bổ sung nhân sự quản lý, cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho Ban QLDA 245.

Ban QLDA 245 kính thông báo đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn về sự điều chỉnh, thay đổi, bổ sung nhân sự quản lý như sau:

1. Điều chỉnh nhân sự Giám đốc Ban QLDA 245:

-     Ngày 13/9/2023, Giám đốc ĐHQG-HCM đã có Quyết định số 1329/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, quyết định ông Lê Văn Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

-     Ngày 13/9/2023, Giám đốc ĐHQG-HCM đã có Quyết định số 1330/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (Ban QLDA 245) kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA 245, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

2. Điều chỉnh nhân sự Phó Giám đốc Ban QLDA 245:

-     Ngày 06/3/2024, Giám đốc ĐHQG-HCM đã có Quyết định số 175/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, quyết định Thạc sĩ Lâm Tường Thoại, nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM theo chế độ hưu trí, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024.

-     Ngày 08/4/2024, Giám đốc ĐHQG-HCM đã có Quyết định số 310/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, quyết định bổ nhiệm có thời hạn Thạc sĩ Trần Anh Cường, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Phó Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM, kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2024.

3. Bổ sung nhân sự chuyên môn và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho Ban QLDA 245:

-     Ngoài 02 nhân sự lãnh đạo Ban và 06 nhân sự chuyên môn nghiệp vụ, 03 nhân sự hỗ trợ phục vụ, Giám đốc ĐHQG-HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM bố trí thêm 04 nhân sự chuyên môn là cử nhân, kỹ sư chuyên ngành làm việc kiêm nhiệm hỗ trợ Ban QLDA 245 thực hiện công việc Dự án, đến nay tổng nhân sự của Ban là 15 người.

-     Giám đốc ĐHQG-HCM đã chỉ đạo cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho Ban QLDA 245 kể từ năm 2024 để chi trả lương cơ bản, phụ cấp công việc và các công việc thường xuyên. ĐHQG-HCM đã chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán toàn bộ tài chính của Dự án, ngày 16/9/2023, ĐHQG-HCM phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện kiểm toán tài chính Dự án từ năm 2009 đến năm 2023.

4. Thông tin về văn phòng làm việc tại Khu đô thị ĐHQG-HCM và tại công trường Dự án phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức:

-     Hiện tại, về hoạt động hành chính Ban QLDA 245 vẫn tiếp tục duy trì tại Phòng 206A Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, địa chỉ: số 01 đường Võ Trường Toản, khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, tiếp tục duy trì địa chỉ website: da245.net, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Thông tin liên hệ lịch làm việc tại Văn phòng: 0919.840.109 – ông Nguyễn Công Dũng - Chánh Văn phòng.

-     Ngoài ra, Ban QLDA 245 đã khôi phục và cải tạo Lán trại điều hành Dự án tại đường 882 khu phố 3 phường Phú Hữu thành phố Thủ Đức để thực hiện các công việc quản lý, điều hành công việc tại công trường, làm nơi tiếp đón và làm việc, trao đổi thông tin, ghi nhận ý kiến góp ý của quý Thầy, Cô và Người góp vốn Dự án. Thông tin liên hệ lịch đến thăm và làm việc tại công trường Dự án: 0948.532.929 – ông Dương Xuân Thành – phụ trách an ninh trật tự Dự án.

5. Thông tin về tình hình thực hiện dự án và kế hoạch triển khai:

-     Thực hiện đề xuất, kiến nghị của Tổ công tác rà soát, đánh giá Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHQG ngày 04/3/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Dự án, Ban QLDA 245 đang thực hiện các công tác theo đề xuất, kiến nghị về pháp lý, về tài chính, về đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: Về pháp lý: phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tiếp tục làm việc cùng tòa án về các vụ kiện liên quan đến Dự án; giải quyết các trường hợp người góp vốn chưa ký hợp đồng góp vốn; tính toán lại tổng mức đầu tư Dự án phù hợp với thực tiễn. Về tài chính: xây dựng phương án huy động vốn, xây dựng lộ trình làm thủ tục giao nền, ra sổ; xây dựng phương án chi trả, làm việc với người góp vốn trên 01 nền; rà soát, hoàn thiện pháp lý của hợp đồng góp vốn; dự toán chi thường xuyên đối với chi phí quản lý dự án; thực hiện kiểm toán độc lập tài chính Ban QLDA 245. Về đầu tư xây dựng: phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng phần đất của tịnh thất Vĩnh Phú; thực hiện thi công hàng rào bảo đảm an ninh và ngăn chặn người lạ, vật nuôi vào Dự án; lập và đánh giá tính khả thi để triển khai các dự án thành phần. Đến nay, Ban QLDA 245 đã triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và Ban sẽ có báo cáo tình hình đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn khi có kết quả cụ thể và định kỳ trong thời gian sớm nhất, dự kiến cuối tháng 5/2024.

     -      Trong thời gian qua, Ban QLDA 245 đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, đóng ý kiến để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Dự án về pháp lý, tài chính, đầu tư xây dựng của quý Thầy, Cô và Người góp vốn thông qua gặp gỡ trực tiếp, phiếu đóng góp ý kiến khi đến thăm công trường Dự án, điện thoại, email và Ban mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để nhanh chóng hoàn thành Dự án. Thông tin về tình hình thực hiện dự án, kế hoạch triển khai cũng như ý kiến góp ý xin liên hệ điện thoại (hoặc zalo): 0982.071.286 – ông Dương Văn Tuấn – Giám đốc Ban QLDA 245, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Trân trọng./.

Download văn bản tại đây

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com