Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi quý Thầy, Cô và Người góp vốn Thông báo số 29/TB-BQLDA 245 về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) đối với trường hợp quý Thầy, Cô và Người góp vốn 01 nền.
Thông báo này sẽ được gửi thư chuyển phát nhanh (EMS) cho quý Thầy, Cô và  NGV (01 nền).
Đối với quý Thầy, Cô và Người góp vốn trên 02 nền vui lòng bỏ qua thông báo này.
Trân trọng./.
 
 
Download Thông báo tại đây
http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com