Thông báo của Tổng Cục thuế - Cục thuế Tp.HCM

Số 3782A/TB-CT ngày 22 tháng 5 năm 2014 Thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất

Thông báo của Tổng Cục thuế - Cục thuế Tp.HCM

Số 3782A/TB-CT ngày 22 tháng 5 năm 2014 Thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất

Diện tích đất giao: 630.436,5 m2

Trong đó : Đất ở : 300.556,9 m2

Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp: 96.422.835.698 đồng.

 


Download thông báo tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com