Ban QLDA 245 đang chuẩn bị các thủ tục tiếp theo để xin gia hạn nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất theo văn bản hướng dẫn của Văn Phòng Chính Phủ theo công văn số 3058/VPCP-KTN ngày 05/5/2015.

xem chi tiết văn bản tai đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com