THÔNG BÁO SỐ 03

VỀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TÍNH ĐẾN NGÀY 05/4/2020

1. Tình hình thi công tại Công trường tính đến ngày 05/4/2020

Hiện tại trên công trường tổng cộng có 06 mũi thi công chính: 05 mũi thi công đóng cừ tràm hố ga, gối cống, lắp đặt hố ga, lắp đặt cống, lu lèn nền đường; 01 mũi thi công các cấu kiện đúc sẵn như đúc hố ga, đúc gối cống, đúc tấm lót hố ga và gối cống.

Đơn vị thi công tiếp tục triển khai đẩy nhanh công tác thi công hệ thống thoát nước mưa các tuyến 1, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,  G, I, J, K1, K2, M, N, Q, S. Trong đó những tuyến đường thoát nước mưa chính (cống lớn Từ Ø1000 đến 1500) như tuyến K2, 20, 15 đã cơ bản hoàn thành.

Ngoài ra đang tiếp tục lu lèn đạt độ chặt của nền cát đường M, N, 11, 19. Triển khai ra đá mi, lu lèn nền đá mi các tuyến 15, 16, 17.

Ban QLDA 245 đã tăng cường nhân sự của Ban có mặt thường trực, xuyên suốt tại công trường để kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công nghiệm thu vật tư, vật liệu đưa vào thi công như cát đá, cừ tràm..., nghiệm thu các hạng mục công trình như đóng cừ tràm đáy hố ga, đóng cừ tràm gối cống, đúc và đặt tấm lót đáy hố ga, đúc hố ga, lắp đặt cống từ Ø600 đến Ø1500, đặt hố ga, đào khuôn đường, đắp nền đường, kiểm tra độ chặt lu lèn…tất cả các hạng mục nghiệm thu đều có chụp hình lưu và có Biên bản kèm theo.

Các Ban vẫn thường xuyên họp giao ban tại công trường về tiến độ, chất lượng thi công trên công trường, tham gia nghiệm thu các công việc trên công trường, độ chặt nền đường, cừ tràm.

Từ sau Tết âm lịch, tiến độ thi công Dự án có nhiều tiến triển và cải thiện rõ rệt, tuy nhiên so với yêu cầu vẫn còn chậm. Đơn vị thi công và đơn vị Tư vấn giám sát thực hiện đúng chuyên môn, trách nhiệm và quy định tại công trường. Đơn vị thi công cố gắng nổ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Công tác nghiệm thu thánh toán Đợt 1

Ngày 21/3/2020, Ban QLDA 245, Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV đã nghiệm thu thanh toán đợt 01 cho nhà thầu, giá trị thanh toán đợt 01 theo hợp đồng là 10,2 tỷ đồng (Đính kèm biên bản họp giao ban ngày 21/3/2020).

3. Các khó khăn

Do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp từ Tết nguyên đán đến nay, Đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ Dự án, việc tuyển dụng nhân công cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhân công bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, công nhân trên công trường bỏ về quê, một số bỏ về quê không xin phép. Việc tuyển mới nhân công cũng không thực hiện được do việc hạn chế di chuyển giữa các vùng, phương tiện không có và tâm lý nhân công ngại đi làm công trường đông người trong giai đoạn dịch bệnh. Việc thiếu nhân công trong thời gian dịch bệnh là vấn đề bất khả kháng không nằm trong khả năng kiểm soát của Nhà thầu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các đơn vị cung cấp vật liệu (cống bê tông, bê tông tươi, đá ...) đều giảm năng suất và việc vận chuyển khó khăn nên không cung cấp kịp thời cho Nhà thầu thi công theo Hợp đồng đã ký kết.

Việc vận chuyển vật liệu về công trường gặp nhiều khó khăn do bị cấm giờ xe tải từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên đường Nguyễn Duy Trinh, và người dân địa phương cấm cản không cho vận chuyển.

Ngày 30/3/2020, Ban QLDA 245 đã ra công văn số 26/CV-BQLDA245 về việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 để chỉ đạo Đơn vị thi công về công tác phòng chống dịch bệnh.

       Ngày 01/4/2020, Đơn vị thi công (Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - CTCP) đã có báo cáo số 138/KT-TCTXD về ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đến tiến độ thi công gửi Ban QLDA 245, Đơn vị tư vấn giám sát.

   

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI CÔNG TRƯỜNG 

1Thi công trải đá mi nền đường

 

2Thi công đóng cừ tràm hố ga

 

3Kiểm tra cừ Tràm

 

4

 

Thi công lắp đặt ván khuôn gối cống

 

5Kiểm tra độ chặt K 95, đường 17

 

6Kiểm tra độ chặt K 98, đường 15

7Kiểm tra lắp đặt cống Ø1500 đường K2

 

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban QLDA 245 gửi lời đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng chống dịch, cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh Covid – 19.

       Trân trọng./.

 

Download Thông báo tại đây

Download BB họp giao ban ngày 21/3/2020 tại đây

 

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com