Ban QLDA 245 kính gửi quý Thầy, Cô và Người góp vốn Thông báo số 90/TB-BQLDA 245 ngày 20/12/2019 của Ban QLDA 245 về các công việc đã thực hiện trong tháng 11 và tháng 12/2019.

Trân trọng./.

 

Download Thông báo tại đây

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com