THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F); Công trình “Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM – Giai đoạn 3”; Địa điểm xây dựng: Phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn huy động người góp vốn.

 

2. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

 

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thọai: (028) 37244414, và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn; Loại tiền: Tiền Việt Nam), tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 

4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 30' ngày 02 tháng 08 năm 2019 đến trước 09 giờ 00' ngày 22 tháng 08 năm 2019 (trong giờ hành chính).

 

5. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng chẵn); Loại tiền: Tiền Việt Nam; Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). Và phải được chuyển đến Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất là trước 09 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019.

 

6. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019.

 

7. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Download thông báo mời thầu gói thầu 01: tại đây

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.      Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F); Công trình “Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM – Giai đoạn 3”; Địa điểm xây dựng: Phường Phú Hữu, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn huy động người góp vốn.

2.      Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

3.      Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thọai: (028) 37244414, và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn; Loại tiền: Tiền Việt Nam), tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

4.      Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 30' ngày 02 tháng 08 năm 2019 đến trước 09 giờ 00' ngày 22 tháng 08 năm 2019 (trong giờ hành chính).

5.      Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng chẵn); Loại tiền: Tiền Việt Nam; Hình thức bảo đảm: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). Và phải được chuyển đến Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất là trước 09 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019.

6.      Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019.

7.      Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 08 năm 2019 tại Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ phòng 206A, khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

da245

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com