Ngày 22/12/2016 Ban QLDA 245 tổ chức buổi mở hồ sơ kỹ thuật.

Thời gian: 10h30 ngày 22/12/2016

Địa điểm: Khu CNPM ĐHQG-HCM

Tên gói thầu: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, E2, G1, I, J, K1, L.

Hình ảnh buổi mở hồ sơ.

20161222 100531

20161222 100559

20161222 100610

20161222 101447

20161222 101633

20161222 102049

20161222 102402

20161222 102603

20161222 102748

20161222 103439

20161222 103610

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com