Ban QLDA 245 sẽ tổ chức nghiệm thu đường H và F.

Đang tiến hành làm hồ sơ đấu thầu các hạng mục còn lại của Dự án.

Hình ảnh đường H và đường F

IMG 4088

 

IMG 4090

IMG 4092

 IMG 4096

 

IMG 4097

IMG 4098

http://da245.net

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com