Thông báo của Tổng Cục thuế - Cục thuế Tp.HCM

Số 3782A/TB-CT ngày 22 tháng 5 năm 2014 Thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất

Thông báo của Tổng Cục thuế - Cục thuế Tp.HCM

Số 3782A/TB-CT ngày 22 tháng 5 năm 2014 Thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất

Diện tích đất giao: 630.436,5 m2

Trong đó : Đất ở : 300.556,9 m2

Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp: 96.422.835.698 đồng.

 


Download thông báo tại đây

maternity evening dress evening dresses for women mermaid style prom dresses wedding dress online shop jovani prom dress knee length prom dresses yellow cocktail dresses best wedding dress designers knee length prom dresses long sleeved evening dresses replica uhren replicas de relojes replica watches breitling cartier fake watches

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN