Kính gửi quý Thầy, Cô và Người góp vốn
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn công tác đã thực hiện trong tháng 8,9,10/2019:
1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 thông báo công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ cho phép thương mại 5,5ha Chung cư (CC3, CC4 và CC5).
2. Thông báo số 76/TB-BQLDA 245 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F).
3. Lệnh khởi công gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F).
Trân trọng./.
 
Download Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 tại đây
Download Thông báo số 76/TB-BQLDA 245 tại đây
Download Lệnh khởi công tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com