Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và NGV biên bản cuộc họp toàn thể NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo ĐHQG-HCM.

Trân trọng./.

Download biên bản tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com