THƯ MỜI

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở CB, GV ĐHQG-HCM

Trân trọng kính mời:

TOÀN THỂ QUÝ THẦY, CÔ VÀ NGƯỜI GÓP VỐN

Tham dự cuộc họp cùng Ban QLDA 245.

Nội dung cuộc họp:

-       Thông báo tình hình thực hiện Dự án đến tháng 7/2019 và Kế hoạch thực hiện Dự án tiếp theo.

Thời gian:  9g00 đến 11h30, ngày Chủ nhật: 21/7/2019

     Địa điểm:   Hội trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

                       Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

     Trân trọng./.

P/S: Văn phòng Ban QLDA 245 sẽ gửi thư mời họp và thông báo về triền khai thực hiện Dự án qua đường bưu điện đến Thầy, Cô và NGV.

Download Thư mời tại đây

Download Thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com