THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM

tại Phường Phú Hữu, Quận 9.

Kính gửi: Quý thầy cô và Người góp vốn

  

1.     Tình hình thực hiện Dự án

a)     Công tác phối hợp cùng Liên danh HFIC – THUẬN VIỆT – CIENCO 6:

Để tìm nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ của Dự án và trả cho NGV trên 01 nền, ĐHQG-HCM đã có Tờ trình số 932/TTr-ĐHQG ngày 25/5/2017 gửi UBND Tp.HCM xin được phép thương mại hóa đối với Dự án thành phần 5,5ha xây dựng chung cư (CC3, CC4 và CC5) và chỉ định Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 thực hiện.

Trên cơ sở Tờ trình số 932/TTr-ĐHQG của ĐHQG-HCM, ngày 20/6/2017 UBND Tp.HCM có Công văn số 3799/UBND-NCPC gửi Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7174/VPCP-V.I đề nghị Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và ĐHQG-HCM có ý kiến bằng văn bản về Công văn số 3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 của UBND Tp.HCM.

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, các Bộ - ngành trung ương đã có ý kiến về việc xin thương mại hóa đối với Dự án thành phần 5,5ha xây dựng Chung cư (CC3, CC4 và CC5) và việc chỉ định Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 thực hiện, trong đó các Bộ - ngành trung ương đã đồng ý về chủ trương thương mại hóa tuy nhiên việc chỉ định Liên danh thực hiện là không nhận được sự thống nhất. Tuân thủ theo qui định hiện hành không triển khai với Liên doanh nữa.

b)     Tiếp tục xin chủ trương thương mại hóa đối với Dự án thành phần 5,5ha Chung cư:

ĐHQG-HCM nhận thấy rằng việc xin chủ trương thương mại hóa đối với Dự án thành phần 5,5ha Chung cư là hết sức quan trọng, từ đó mới có nguồn vốn bổ sung để triển khai thực hiện hạ tầng Dự án và trả lại tiền cho NGV trên 01 nền theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Do đó, ĐHQG-HCM và Ban QLDA 245 đã liên tục tiếp xúc và làm việc cùng các Sở ban ngành thành phố để trình bày các khó khăn của Dự án cũng như sự cần thiết phải thương mại hóa 5,5ha Chung cư đối với Dự án, để nhận được sự chia sẻ ủng hộ về chủ trương trên.

Đến ngày 20/5/2019, ĐHQG-HCM đã có công văn gửi UBND Tp.HCM với kiến nghị như sau:

-        ĐHQG-HCM kiến nghị UBND Tp.HCM chấp thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thương mại hóa đối với Dự án thành phần 5,5ha xây dựng chung cư (CC3, CC4 và CC5) để có nguồn vốn thực hiện Dự án và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn tại của Dự án.

-        Nếu được chấp thuận kiến nghị nêu trên, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm tính minh bạch, công khai và quyền lợi hợp pháp của cán bộ, giảng viên và Người góp vốn.

2.      Phương hướng triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới:

Song song với với việc xin thương mại hóa 5,5ha Chung cư, Chủ đầu tư cũng đang triển khai công tác đấu thầu thi công cơ sở hạ tầng của Dự án.

Hiện nay đang tập trung xin thương mại Dự án thành phần 5,5ha Chung cư và chuẩn bị đấu thầu thi công hạ tầng nên chưa tổ chức họp toàn thể thầy cô giáo và người góp vốn ngay được.

Chủ đầu tư quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án để sớm bàn giao nền đất cho Quý thầy, cô và người góp vốn.

Trân trọng./.

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com