Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn Biên bản cuộc họp ngày 23/02/2019 giữa Ban Chỉ đạo Dự án, Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban QLDA 245, Ban Giám sát Dự án và Ban Đại diện NGV.

Quý Thầy, Cô và Người góp vốn xem để nắm thông tin về Dự án.

Trân trọng./.

Download Biên bản tại đây

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com