THÔNG BÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN 01/2019

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

          Ban QLDA 245 đã có các thông báo (thông báo tháng 02, tháng 5, tháng 7 và tháng 9 năm 2018) đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn báo cáo về tình hình thực hiện Dự án. Ban QLDA 245 xin thông báo tiếp tình hình Dự án đến tháng 01/2019:

1. Công tác bốc thăm và ký lại HĐ mới (tính đến 01/2019)

-        Tổng số NGV đã bốc thăm lô nền: 959

-        Tổng số NGV đã ký lại Hợp đồng mới: 910

2. Về công tác xin hợp tác với Liên danh Thuận Việt – HFIC – CIENCO6:

          Ban QLDA 245 sau khi được giới thiệu Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 đã nỗ lực thực hiện các công việc trong thẩm quyền của Ban QLDA 245 để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tổ chức họp cùng Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV ngày 07/5/2017 để thông báo và lấy ý kiến về phương án hợp tác với Liên danh. Kết quả của cuộc họp được 100% các thành viên đồng ý với phương án hợp tác cùng Liên danh để thực hiện Dự án.

          ĐHQG-HCM đã làm việc với Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6, theo đó Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 đồng ý ứng toàn bộ vốn để đầu tư hoàn tất việc xây dựng hạ tầng của Dự án, ứng vốn để trả tiền gốc + lãi cho người mua trên 1 một nền và đổi lại Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 được phép tiếp nhận các Khu đất xây dựng chung cư CC3, CC4, CC5 thuộc Dự án để đầu tư xây dựng Dự án theo quy hoạch được duyệt nhằm thu hồi vốn đã ứng cho ĐHQG-HCM như nêu trên.

          Trên cơ sở thống nhất phương án hợp tác nêu trên, ĐHQG-HCM đã có Tờ trình số 932/TTr-ĐHQG ngày 25/5/2017 trình UBND Tp.HCM đề nghị UBND Tp.HCM chấp thuận phương án hợp tác với Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 để thực hiện Dự án. Ngày 20/6/2017, UBND Tp. HCM có Văn bản số 3799/UBND-NCPC trình Thủ tướng Chính Phủ về kiến nghị xử lý vướng mắc tại Dự án đầu tư Khu nhà ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Hữu, Quận 9, trong đó UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục tiêu Dự án thành phần chung cư CC3, CC4, CC5 sang thương mại để lấy kinh phí xây dựng hạ tầng của Dự án và mời chọn nhà đầu tư hợp tác để thực hiện Dự án.

          Trên cơ sở kiến nghị của UBND Tp.HCM và ý kiến của các bộ ngành có liên quan gồm Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính, Thanh tra Chính Phủ. Ngày 14/11/2017 Văn Phòng Chính Phủ có Văn bản số 12152/VPCP-V.I ngày 14/11/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, theo đó yêu cầu UBND Tp.HCM và ĐHQG-HCM bổ sung hoàn thiện phương án liên quan tới việc thay đổi mục tiêu và việc chỉ định nhà đầu tư, kiến nghị biện pháp giải quyết và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

          Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng UBND Tp.HCM đã có Văn bản số 15448/VP-NCPC ngày 23/11/2017 gửi Sở Xây dựng, Sở TNMT và ĐHQG-HCM truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND Tp. HCM, theo đó giao cho Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Sở TNMT, ĐHQG-HCM để hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 12152/VPCP-V.I trình UBND Tp.HCM xem xét, báo cáo kiến nghị lên Thủ tướng Chính Phủ.

          Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND Tp.HCM tại Công văn số 15448/VP-NCPC ngày 23/11/2017 nêu trên, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành có liên quan tại Tp. Hồ Chí Minh và ĐHQG-HCM, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 20539/TB-SXD-VP ngày 29/12/2017 thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Danh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn ĐHQG-HCM hoàn thiện phương án.

Thực hiện theo hướng dẫn trên, Ban QLDA 245 phối hợp cùng Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV tiến hành làm việc với Liên danh để xây dựng phương án hợp tác chi tiết trình Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Ngày 05/09/2018 ĐHQG-HCM đã trình Phương án hợp lên Sở Xây dựng theo Công văn số 1674/ĐHQG-BQLDA245, sau đó ngày 08/11/2018 ĐHQG HCM tiếp tục có Văn bản số 2145/ĐHQG-BQLDA245 giải trình, làm rõ hơn các nội dung trong phương án hợp tác theo hướng dẫn tại Thông báo số 20539/TB-SXD-VP ngày 29/12/2017.

Tuy nhiên, đến ngày 14/01/2019, Sở Xây dựng có Văn bản số 672/SXD-PTĐT, theo đó xác định Khu đất thực hiện Dự án chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, đồng thời Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nên đề nghị UBND Tp.HCM giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và hướng dẫn ĐHQG-HCM thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư, đồng thời xem xét thẩm định phương án hợp tác giữa ĐHQG-HCM với Liên danh HFIC – Thuận Việt – Cienco 6 trình UBND Tp.HCM xem xét báo cáo Thủ tướng.

Như vậy, trong thời gian sắp tới, Ban QLDA 245 tiếp tục cùng Liên danh làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục có liên quan đến quá trình xin phê duyệt phương án hợp tác.

3. Về kêu gọi Đầu tư các Dự án thành phần (Trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại)

Theo quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND Tp.HCM các Dự án thành phần Trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại sau khi hoàn tất bồi thường, hoàn chỉnh hạ tầng, Chủ đầu tư và UBND Q.9 nghiên cứu thực hiện kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đấu thầu, đấu giá hoặc liên kết thực hiện theo quy định.

Trong các cuộc họp cùng Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV, Ban QLDA 245 đã báo cáo và cung cấp thông tin về việc kêu gọi đầu tư các Dự án thành phần cho các Ban được rõ và đề nghị các Ban giới thiệu các Nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư các Dự án thành phần.

Ban QLDA 245 cũng đã có thông báo về kêu gọi đầu tư các Dự án thành phần Trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại gửi cho Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV và đăng lên trang Website Dự án và Website Công đoàn để thông báo đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn.

Hiện nay đã có một số Nhà đầu tư liên hệ Ban QLDA 245 để xin đầu tư các Dự án thành phần trên.

Ban QLDA 245 xin báo cáo cùng quý Thầy, Cô và Người góp vốn tình hình của Dự án. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, Ban QLDA 245 kính chúc quý Thầy, Cô và Người góp vốn nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Trân trọng./.

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com