Ban QLDA 245 kính gửi đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn thông báo về kêu gọi đầu tư các Dự án thành phần (Thương mại, Trường học, Y tế).

Trân trọng./.

Download Thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com