THÔNG BÁO

Về tình hình triển khai thực hiện Dự án từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2018

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

Ban QLDA 245 thông báo tình hình thực hiện Dự án từ ngày 20/7/2018 đến ngày 30/9/2018:

1. Số liệu bốc thăm và ký lại Hợp đồng góp vốn (tính đến ngày 30/9/2018)

-  Tổng số NGV đã bốc thăm lô nền: 959

-  Tổng số NGV đã ký lại Hợp đồng góp vốn: 908

-  Số NGV đã bốc thăm nhưng chưa ký lại Hợp đồng góp vốn: 51

2. Công tác triển khai Phương án hợp tác với Liên danh  HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO 6:

Mục tiêu ban đầu của Dự án là phi lợi nhuận, nên khi Dự án muốn thay đổi một phần mục tiêu, cụ thể là chuyển đổi Dự án thành phần 5,5 ha chung cư (CC3, CC4, CC5) sang mục tiêu thương mại để lấy kinh phí làm hạ tầng phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng.

Qua quá trình làm việc, Văn phòng Chính phủ sau khi đã lấy ý kiến của các Bộ và Thanh tra Chính phủ, đã có công văn chỉ đạo giao UBND Tp.HCM xem xét đề xuất phương pháp giải quyết. UBND Tp.HCM đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì để thực hiện việc hoàn thiện Phương án liên quan đến việc thay đổi mục tiêu Dự án thành phần trên diện tích 5,5ha thuộc Dự án và việc hợp tác với Liên danh các nhà đầu tư có năng lực thực hiện Dự Án.

Công tác triển khai Phương án hợp tác giữa ĐHQG-HCM với Liên danh  HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO 6 quý Thầy, Cô và Người góp vốn có thể xem thêm tại các thông báo Ban QLDA 245 đã đăng lên trang Website Dự án và Website Công đoàn ĐHQG-HCM (Thông báo ngày 01/02/2018, thông báo ngày 05/5/2018 và thông báo ngày 20/7/2018):

-  Ban QLDA đã tổ chức họp rất nhiều lần để làm việc về Phương án hợp tác với Liên danh và chuyển đổi mục tiêu Dự án thành phần 5,5ha chung cư. Ngày 01/8/2018, Ban QLDA 245 đã cùng Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát, Công đoàn ĐHQG-HCM và Ban Đại diện NGV họp cùng Đại diện Liên danh (Công ty Thuận Việt) và đã thống nhất được nội dung Phương án hợp tác.

-  Ngày 21/8/2018, Ban QLDA 245 hoàn thành Tờ trình và Phương án hợp tác với Liên danh HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO 6 gửi Ban Chỉ đạo Dự án.

-  Ngày 06/9/2018, Ban QLDA 245 đã tiến hành gửi Tờ trình và Phương án hợp tác cho Sở Xây dựng Tp.HCM.

Hiện nay, Ban QLDA 245 cùng Liên danh đang tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố để đẩy nhanh quá trình xin chấp thuận về Phương án hợp tác giữa ĐHQG-HCM và Liên danh HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO6.

3. Công tác triển khai thiết kế và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án:

-  Triển khai thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Dự án.

-  Triển khai thiết kế bờ kè chống sạt lở của Dự án.

-  Triển khai thiết kế công viên của Dự án.

Ban QLDA 245 xin thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV để biết thông tin về Dự án, đề nghị truy cập thông tin tại trang Website Dự án theo địa chỉ: da245.net và Website Công đoàn ĐHQG-HCM theo địa chỉ: congdoan.vnuhcm.edu.vn, hoặc liên hệ Văn phòng Ban QLDA 245 theo địa chỉ: Phòng 206A Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, số điện thoại: 028.3724.4414

Ban QLDA 245 xin thông báo cùng quý Thầy, Cô và Người góp vốn tình hình của Dự án.

Trân trọng./.

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com