THÔNG BÁO

Về tình hình triển khai thực hiện Dự án đến tháng 7/2018

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

Ngày 05/05/2018 Ban QLDA 245 đã có thông báo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đến tháng 5/2018 đăng trên Website Dự án, Website Công đoàn ĐHQG-HCM và Ban Đại diện NGV, trong đó dự kiện tháng 7-8/2018 sẽ triển khai thi công hạ tầng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được là do một số khó khăn như sau:

Mục tiêu ban đầu của Dự án là Dự án phi lợi nhuận, nên khi Dự án muốn thay đổi một phần mục tiêu, cụ thể là chuyển đổi Dự án thành phần 5,5 ha chung cư sang mục tiêu thương mại để lấy kinh phí làm hạ tầng phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng. Qua quá trình làm việc, Văn phòng Chính phủ sau đã lấy ý kiến của các Bộ và Thanh tra Chính phủ, đã có công văn chỉ đạo giao UBND Tp.HCM xem xét đề xuất phương pháp giải quyết. UBND Tp.HCM đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì để thực hiện việc hoàn thiện Phương án liên quan đến việc thay đổi mục tiêu Dự án thành phần trên diện tích 5,5ha thuộc Dự án và việc hợp tác với Liên danh các nhà đầu tư có năng lực thực hiện Dự án.

Ban QLDA 245 và Liên danh HFIC – Thuận Việt – CIENCO 6 đã nhiều lần làm việc về Phương án hợp tác xin chuyển đổi mục tiêu Dự án thành phần trên diện tích 5,5ha thuộc Dự án từ phi lợi nhuận sang thương mại để có thêm kinh phí triển khai làm hạ tầng của Dự án.

Ban QLDA 245 cũng đã tổ chức cuộc họp với Phó Ban Chỉ đạo Dự án, Trưởng Ban Giám sát và Quyền Trưởng Ban Đại diện NGV để lấy ý kiến về Phương án hợp tác để làm cơ sở thương thảo với Liên danh.

Ban QLDA 245 đang tiếp tục làm việc cùng Liên danh để sớm hoàn thành Phương án hợp tác theo sự góp ý của lãnh đạo các Ban để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hiện nay, có nguồn thông tin về Dự án chưa chính xác nói rằng Dự án bị chậm là do bản đồ Quy hoạch có vấn đề, về việc này Ban QLDA 245 xin thông tin rõ đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn: pháp lý về Dự án đã đầy đủ và Dự án vẫn triển khai theo đúng Quy hoạch 1/500 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban QLDA 245 xin thông báo quý Thầy, Cô và Người góp vốn muốn biết thông tin về Dự án, truy cập thông tin tại trang Website của Dự án theo địa chỉ: da245.net và Website Công đoàn ĐHQG-HCM theo địa chỉ: congdoan.vnuhcm.edu.vn, hoặc liên hệ Văn phòng Ban QLDA 245 theo địa chỉ: Phòng 206A Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, số Điện thoại: 028.3724.4414

Ban QLDA 245 xin thông báo cùng quý Thầy, Cô và Người góp vốn tình hình của Dự án.

Trân trọng./.

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN