BÁO CÁO

Về tình hình triển khai thực hiện Dự án đến tháng 5/2018

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

  I.   Công tác triển khai hợp tác liên danh HFIC – Thuận Việt – CIENCO 6

Ngày 01/02/2018 Ban QLDA 245 đã có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đăng trên Website Dự án, Website Công đoàn ĐHQG-HCM và Ban Đại diện NGV về quá trình xin chủ trương phối hợp với liên danh HFIC – Thuận Việt – CIENCO 6.

Do mục tiêu ban đầu của Dự án là Dự án phi lợi nhuận, Dự án không có mục tiêu thương mại nên khi Dự án muốn thay đổi một phần mục tiêu, cụ thể là chuyển đổi mục tiêu đối với Dự án thành phần 5,5 ha chung cư sang đổi đất lấy một phần kinh phí làm hạ tầng thì Văn phòng chính phủ sau khi đã lấy ý kiến của các Bộ và Thanh tra Chính phủ đã có công văn chỉ đạo giao UBND Tp.HCM, và UBND Tp.HCM đã có công văn giao Sở Xây dựng chủ trì để thực hiện việc hoàn thiện phương án liên quan đến việc thay đổi mục tiêu Dự án thành phần trên diện tích 5,5ha thuộc Dự án và việc liên danh hợp tác với nhà đầu tư có năng lực.

Hiện nay Ban QLDA 245 đang phối hợp cùng Sở Xây dựng để triển khai hoàn thiện phương án hợp tác với Liên danh và đã triển khai các công việc sau:

1. Công tác thẩm định giá các Dự án thành phần

Ngày 11/01/2018 Ban QLDA 245 họp cùng Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV về lựa chọn danh sách đơn vị để xem xét hồ sơ năng lực chỉ định thực hiện thẩm định giá các Dự án thành phần thuộc Dự án, kết quả đã chọn được 04 công ty:

a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Miền Nam (VVFC Miền Nam);

b) Công ty Cổ phần Giám định -  Thẩm định Miền Nam (S.I.V Corp);

c) Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương (SGVIS Corp);

d) Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định Miền Nam (SIVC);

Ngày 12/01/2018 Ban QLDA 245 đã liên hệ các công ty đề nghị họ cung cấp hồ sơ năng lực.

Ngày 16/01/2018 Ban QLDA 245 đã họp xem xét hồ sơ năng lực 04 công ty để chọn ra 02 công ty thực hiện việc thẩm định giá như sau:

-      Chi nhánh Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tại Miền Nam (VVFC Miền Nam).

-       Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định Miền Nam (SIVC).

Ngày 25/01/2018 hai công ty đã gửi báo giá thẩm định cho Ban QLDA 245, và sau khi thống nhất với Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV, Ban QLDA 245 đã họp xem xét báo giá 02 công ty và mời 02 công ty thương thảo ký HĐ.

Ngày 26/01/2018 Ban QLDA 245 đã tiến hành ký kết HĐ với 02 công ty thẩm định giá nói trên.

Ngày 13/03/2018 Ban QLDA 245 đã họp cùng Ban Chỉ đạo, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV kiểm tra và mở niên phong kết quả thẩm định giá của 02 Công ty (VVFC Miền Nam và SIVC), sau khi xem xét thảo luận các thành viên tham dự họp thống nhất chọn kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định Miền Nam (SIVC).

Ngày 20/03/2018 Ban QLDA 245 đã bàn giao chứng thư thẩm định giá chung cư CC3, CC4 và CC5 cho Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại Thuận Việt.

2. Công tác xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất

Ngày 15/03/2018 Chi cục thuế Quận 9 đã có thông báo 1393/TB-KKKTT&TH thông báo về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho Ban QLDA 245.

  II.  Các công việc khác đã thực hiện

Ngày 15/01/2018 UBND Q.9 có thông báo về việc cung cấp hồ sơ và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng. Ngày 24/01/2018 Ban QLDA 245 đã cung cấp hồ sơ và báo cáo cho UBND Q.9 lần 1 và ngày 30/01/2018 Ban QLDA 245 cung cấp hồ sơ lần 2 cho Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngày 03/04/2018 Ban QLDA 245 làm việc cùng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng và nhận bản dự thảo về công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Quận 9, Đoàn thanh tra yêu cầu báo cáo giải trình vào ngày 06/04/2018.

Ngày 06/04/2018 Ban QLDA 245 đã làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại UBND Quận 9 để giải trình theo yêu cầu.

III.  Công tác triển khai thiết kế và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của DA

Hoàn thiện thiết kế hệ thống cấp nước, PCCC. Đơn vị tư vấn đã thoả thuận điểm cấp nước với công ty Cấp nước Thủ Đức. Hiện đang tiếp tục thoả thuận về bản vẽ thi công với công ty Cấp nước Thủ Đức.

Triển khai thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Dự án,

Triển khai thiết kế hồ điều tiết, bờ kè chống sạt lở của Dự án.

Triển khai thiết kế công viên.

IV.   Phương hướng triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới

Ban QLDA 245 thường xuyên liên hệ với Liên danh để thúc đẩy nhanh công việc, sau khi hoàn thiện phương án hợp tác với Liên danh, ĐHQG-HCM sẽ trình UBND Tp.HCM xem xét, UBND Tp.HCM sẽ trình Văn phòng chính phủ để xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ có chỉ đạo UBND Tp.HCM và ĐHQG-HCM thực hiện. Theo lộ trình như trên thì dự kiến tháng 07 - 08/2018 sẽ thực hiện làm cơ sở hạ tầng của Dự án.

Ban QLDA 245 xin báo cáo cùng quý Thầy, Cô và Người góp vốn tình hình của Dự án.

Trân trọng./.

 

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN