BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện của Dự án

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn

I. Tình hình triển khai thực hiện Dự án.

Để triển khai thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thanh tra chính phủ, UBNH TPHCM, trong năm 2016, 2017 Ban QLDA ĐTXD khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM đã triển khai ký lại hợp đồng góp vốn với cán bộ giảng viên và người góp vốn.

Song song với việc ký lại hợp đồng, Ban QLDA 245 đã triển khai đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các Dự án thành phần nhằm huy động một phần vốn đề thực hiện Dự án theo hợp đồng đã ký với người góp vốn cụ thể như sau:

1. Về đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật.

Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 12/01/2017 Ban QLDA 245 đã tiến hành đấu thầu rộng rãi gói thầu 01, gói thầu 02 để lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải phân khu 01 và phân khu 02 của Dự án theo nguyên tắc nhà thầu tự bỏ kinh phí để thi công gói thầu, sau khi nghiệm thu hoàn thành các công trình thì nhà thầu mới được thanh toán một phần kinh phí và sẽ thanh toán tiếp khi khai thác được các Dự án thành phần. Kết quả không có nhà thầu nào trúng thầu .

2. Về kêu gọi đầu tư các Dự án thành phần.

Ngày 19/01/2016 ĐHQG-HCM đã có công văn số 82/ĐHQG-HCM gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương huy động nguồn lực để thực hiện một phần Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM.

Ngày 23/03/2016 Ban QLDA 245 đã có công văn số 28/CV-BQLDA 245 gửi UBND Q.9 để đề nghị hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về giao đất sau khi hoàn thành các thủ tục kêu gọi đầu tư các Dự án thành phần nêu trên;

Ngày 03/08/2016 Ban QLDA 245 đã tổ chức hội nghị giới thiệu và kêu gọi đầu tư vào các Dự án thành phần của Dự án;

Ngày 07/09/2016, ngày 14/12/2016  Ban QDLA 245 đã có công văn số 72/BQLDA 245, công văn số 2501/ĐHQG-DAPH gửi UBND Q.9 đề nghị được làm việc với UBND Q.9 về việc triển khai các Dự án thành phần;

Việc kêu gọi đầu tư các Dự án thành không có kết quả vì không có nhà đầu tư nào chấp nhận tham gia do các nhà đầu tư xác định việc đầu tư có quá nhiều rủi ro vì những lý do pháp lý Dự án, hạ tầng toàn khu chưa thực hiện, tính khả thi kém do nếu nhà đầu tư trúng đấu giá phải chờ nhà thầu làm hạ tầng, còn nhà thầu trúng thầu phải chờ vốn của nhà đầu tư trúng đấu giá.

3. Đề xuất tìm kiếm nhà đầu tư có kinh nghiệm, có năng lực tài chính, có uy tính có nguồn lực phối hợp cùng với ĐHQG-HCM triển khai thực hiện Dự án.

Để tiếp tục thực hiện Dự án khi việc đấu thầu công khai lựa chọn nhà thầu thi công và kêu gọi đầu tư Dự án thành phần không đạt kết quả như mong muốn. Ngày 07/05/2017 Ban QLDA 245 đã tổ chức cuộc họp nhằm thu nhận ý kiến, thống nhất quan điểm, giữa Đại diện Ban Chỉ đạo Dự án, Ban Đại diện Người góp vốn, Ban giám sát của Dự án với nội dung trao đổi, góp ý và biểu quyết phương án xin chủ trương của UBND TP.HCM về việc mời các đơn vị có kinh nghiệm, có năng lực tài chính, có uy tín, có nguồn lực phối hợp cùng với ĐHQG-HCM triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án 245 cho đến khi hoàn thành trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt.

Kết quả cuộc họp 100% thành viên tham dự đã biểu quyết đồng ý phương án trên.

Ban QLDA 245 đã thực hiện chủ trương trên, soạn thảo văn bản trình Ban Chỉ đạo, các Sở Ban ngành, UBND TP.HCM cụ thể như sau:

Ngày 25/05/2017 Chủ đầu tư đã có tờ trình số 932/TTr-ĐHQG lên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND Tp.HCM) xin chủ trương về việc phối hợp với Liên danh HFIC-THUẬN VIỆT-CIENCO6 nhằm tiếp tục thực hiện Dự án.

Ngày 20/06/2017, UBND Tp.HCM có công văn số 3799/UBND-NCPC gửi Thủ tướng Chính phủ thống nhất kiến nghị trong tờ trình của ĐHQG-HCM về việc xin hợp tác với các đơn vị có năng lực tài chính, có kinh nghiệm xây dựng, có kinh nghiệm quản lý dự án để ứng vốn xử lý các tồn tại của Dự án và thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của Dự án, bàn giao nền nhà cho cán bộ, giảng viên và người góp vốn.

Ngày 10/07/2017 Văn phòng Chính phủ có công văn số 7174/VPCP-V.I về việc xử lý vướng mắc tại Dự án Khu nhà ở ĐHQG-HCM yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và ĐHQG-HCM có ý kiến về báo cáo số 3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 của UBND Tp.HCM.

Ngày 19/07/2017 ĐHQG-HCM đã có công văn số 1292/ĐHQG gửi Văn phòng Chính phủ về ý kiến của ĐHQG-HCM về báo cáo số 3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 của UBND Tp.HCM.

Ngày 20/07/2017 Thanh tra Chính phủ có công văn số 1808/TTCP-C.II về việc xử lý sau thanh tra tại Dự án gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 27/07/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1714/BXD-TTr về việc tham gia ý kiến xử lý vướng mắc tại Dự án gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 08/08/2017 Bộ Tài chính đã có công văn số 10474/BTC-ĐT về việc xử lý vướng mắc tại Dự án gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngày 08/09/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4668/BTNMT-TTr về việc phúc đáp văn bản đề nghị ý kiến về báo cáo số 3799/UBND-NCPC ngày 20/6/2017 của UBND Tp.HCM gửi Văn phòng Chính phủ.

Sau khi có ý kiến của ĐHQG-HCM, Thanh tra Chính phủ, và các Bộ, ngày 14/11/2017 Văn phòng Chính phủ có công văn số 12152/VPCP – V.I nêu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với ĐHQG-HCM bổ sung hoàn thiện phương án liên quan đến việc thay đổi mục tiêu Dự án trên diện tích 5,5ha thuộc Dự án và việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện.

Ngày 23/11/2017 UBND TP.HCM có công văn số 15448/VP-NCPC giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, ĐHQG-HCM khẩn trương bổ sung hoàn thiện phương án liên quan việc thay đổi mục tiêu đối với diện tích 5,5ha của Dự án và việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn số 15448/VP-NCPC ngày 23/11/2017,  ngày 29/11/2017 ĐHQG-HCM đã có công văn  số 2181/ĐHQG gửi cho Sở Xây dựng về báo cáo và đề xuất việc thực hiện Dự án.

Ngày 17/12/2017 Đại diện Ban chỉ Đạo, Ban QLDA 245 đã họp với Ban Đại diện Người góp vốn, Ban giám sát để báo cáo các công việc mà Ban QLDA 245 đã thực hiện để thay đổi một phần mục tiêu của Dự án. Do mục tiêu ban đầu của Dự án là Dự án phi lợi nhuận, Dự án không có mục tiêu thương mại nên khi Dự án muốn thay đổi một phần mục tiêu Dự án cụ thể là chuyển đổi mục tiêu đối với khu 5,5 ha chung cư sang thương mại để lấy một phần kinh phí làm hạ tầng thì các Bộ, Văn phòng chính phủ, yêu cầu Dự án phải bổ sung thêm phương án hợp tác của Liên danh và ĐHQG-HCM. Cuộc họp thống nhất Ban QLDA 245 tiếp tục thực hiện các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để triển khai kế hoạch xin Thủ tướng chính phủ đồng ý cho Dự án thay đổi mục tiêu đối với khu 5,5ha chung cư của Dự án và việc đề nghị Liên danh thực hiện triển khai thi công hạ tầng.

Ngày 22/12/2017 Ban QLDA 245 đã tham dự cuộc họp của Sở Xây dựng do Ông Nguyễn Văn Danh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan về xử lý vướng mắc liên quan đến Dự án.

Ngày 29/12/2017 Sở Xây dựng có thông báo số 20539/TB-SXD-VP ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Văn Danh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng về dự án.

Hiện nay Ban QLDA 245 đang phối hợp cùng Sở Xây dựng để triển khai hoàn thiện phương án hợp tác của Liên danh sau đó trình UBND TP.HCM xem xét, UBND TP.HCM sẽ có công văn trình Văn phòng chính phủ để xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ về việc thay đổi mục tiêu đối với khu đất 5,5ha chung cư, và phương án hợp tác với Liên danh.

II. Công tác triển khai thiết kế và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án

Ban QLDA 245 đã hoàn thành các công tác thiết kế bản vẽ thi công hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, cây xanh vỉa hè, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc.

Tiếp tục hoàn thiện thiết kế hệ thống cấp nước, PCCC.

Triển khai thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Dự án,

Triển khai thiết kế hồ điều tiết, bờ kè chống sạt lở của Dự án, cây xanh Công viên.

III. Phương hướng triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới

Sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng chính phủ, Liên danh sẽ triển khai đồng loạt các bao gồm thi công hạ tầng, thực hiện trả lại tiền cho người góp vốn trên 01 nền xử lý các vấn đề tồn đọng nhằm đầy nhanh việc hoàn thành và kết thúc Dự án.

.Ban QLDA 245 xin báo cáo cùng quý Thầy, Cô và Người góp vốn tình hình của Dự án. Nhân dịp năm mới 2018, Ban QLDA 245 kính chúc quý Thầy, Cô và Người góp vốn nhiều sức khỏe, thành công và vạn sự như ý.

Trân trọng ./.

Download báo cáo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.3724.4414 

Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com