THÔNG BÁO

Tình hình triển khai Dự án 6 tháng đầu năm 2017

Kính gi: Bà con Ngưi góp vn

 

Thời gian qua, nhiều bà con là người góp vốn (NGV) có ý kiến hỏi về Dự án 245, trong đó nổi cộm nhất là thắc mắc vì sao Dự án tạm ngưng thu tiền và ngưng thi công cơ sở hạ tầng? Vấn đề này, Ban Quản lý Dự án 245 đã tổ chức cuộc họp với Ban Đại diện NGV, Ban Giám sát vào ngày 07/05/2017 tại Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại cuộc họp nói trên, Ban QLDA 245 đã báo cáo đầy đủ, chi tiết tiến độ ký hợp đồng, Phụ lục hợp đồng và thực hiện nộp tiền từng đợt, cũng như những khó khăn và phương hướng xử lý những khó khăn để đạt được mục tiêu Dự án phải hoàn thành, có đất và sổ đỏ giao cho NGV đã ký hợp đồng.

Tại cuộc họp ngày 07/05/2017 nói trên, sau khi nghe chủ trương của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc: báo cáo UBND TP.HCM để giao cho các sở, ban ngành của Thành phố hỗ trợ Dự án, bằng cách lựa chọn Công ty Tài chính Nhà nước TP.HCM ứng vn cho đơn vị thi công cơ sở hạ tầng có chuyên môn, kinh nghiệm, và được khai thác các Dự án thành phần thuộc Dự án, nhằm bù đắp chi phí thi công, giảm thiểu tối đa sự góp thêm của NGV…, thì tất cả các thành viên Ban Đại diện, Ban Giám sát và Ban QLDA 245 đều nhất trí với chủ trương trên, mà theo đó, thì NGV được tạm ngừng đóng tiền từ đợt 3 và các đợt tiếp theo, đến khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới nộp tiền tiếp theo và đồng thời được nhận sổ đỏ.

  Sau đó, Đại học Quốc gia TP.HCM đã có báo cáo UBND TP.HCM, UBND TP.HCM đã giao cho các Sở, ngành xem xét, báo cáo.

Căn cứ báo cáo của các Sở, Ngành, trong đó có báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 20/06/2017 UBND TP.HCM đã có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ (Do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký), theo đó UBND TP.HCM cũng thống nhất như đề xuất của Đại học Quốc gia TP.HCM, nhưng vì mục tiêu ban đầu của Dự án là phi lợi nhuận, chỉ để giải quyết chỗ ở cho cán bộ, giảng viên và NGV, không có mục tiêu thương mại, mà nay muốn chuyển đổi các dự án thành phần sang xã hội hoá (tức là xin khai thác các dự án thành phần có yếu tố thương mại, nhằm thu hồi vốn để trả cho phần vốn Công ty tài chính Nhà nước sẽ ứng cho đơn vị thi công), do vậy UBND TP.HCM phải báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, UBND TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM đang chờ ý kiến chấp thuận của Chính phủ, khi nào có kết quả, Ban QLDA 245 sẽ thông báo tiếp cho Ban đại diện và NGV được biết.

        Trân trọng ./.

Download Công văn tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN