Ban QLDA 245 trân trọng gửi đến quý Thầy cô và Người góp vốn về quyết toán đường H và đường F

Download biên bản cuộc họp tại đây

Download biên bản kiểm tra hiện trường tại đây

Download báo cáo kiểm toán tại đây

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN