BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

         1. Tổ chức cuộc họp ngày 07/5/2017 với Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV.

Ngày 07/5/2017 Ban QLDA 245 đã tổ chức cuộc họp với Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV về báo cáo công việc đã thực hiện và dự kiến kế hoạch triển khai công việc giai đoạn tiếp theo của Dự án. Kết luận cuộc họp 100% thành viên tham dự họp biểu quyết đồng thuận với phương án xin chủ trương của UBND Tp.HCM giao cho một đơn vị có tiềm lực, năng lực phối hợp cùng ĐHQG-HCM để thực hiện các công việc tiếp theo cho đến khi Dự án hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt. (Nội dung báo cáoBiên bản cuộc họp đã được đăng trên trang Website của Ban QLDA 245 theo địa chỉ da245.net và website Công đoàn ĐHQG-HCM theo địa chỉ congdoan.vnuhcm.edu.vn)

 2. Tình hình bốc thăm, ký HĐ và nộp tiền.

    a) Ký lại HĐ và bốc thăm lô nền đến ngày 31/5/2017

-          Tổng số bốc thăm: 941 người

-          Tổng số HĐ đã ký: 815 HĐ

-          Ký lại HĐ với NGV không chính chủ từ 17/4/2017 đến 19/5/2017: 180 HĐ

    b) Tình hình thu tiền của NGV (tính đến ngày 31/5/2017)

-          Đợt 1 (300.000đ/m2): 763 người nộp với tồng số tiền là 57.850.422.849 đ,

-          Đợt 2 (400.000đ/m2): 441 người nộp với tổng số tiền là 43.451.210.920 đ

-          Đợt 3 (300.000đ/m2): 40 người nộp với tổng số tiền là 2.956.770.000 đ.

-          Đợt 4 (300.000đ/m2): 20 người nộp với tổng số tiền là 1.387.740.000 đ.

-          Đợt 5 (300.000đ/m2): 03 người nộp với tổng số tiền là 304.500.000 đ

Hiện nay Ban QLDA 245 đã có thông báo đóng tiền đợt 1 và đợt 2, Người góp vốn đăng ký mua 01 nền chưa đóng tiền đợt 1 và đợt 2 đề nghị quý vị nhanh chóng đóng tiền theo thông báo.

c) Về kiểm toán đường H và đường F

Ngày 25/5/2017 đã tổ chức họp với Công ty kiểm toán đường H và đường F có sự tham gia của Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV. Các bên đã thống nhất với báo cáo của Công ty kiểm toán

3.  Dự án thành phần.

Hiện nay ĐHQG-HCM đang triển khai làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin chủ trương về việc khai thác các Dự án thành phần.

4.  Lưu ý.

Ban QLDA 245 đề nghị quý Thầy cô và NGV muốn biết thông tin của Dự án đề nghị cập nhập thông tin tại trang website của Dự án tại địa chỉ: da245.net và Website Công đoàn ĐHQG-HCM theo địa chỉ: congdoan.vnuhcm.edu.vn, hoặc liên hệ VP Ban QLDA 245 theo địa chỉ: Phòng 206A Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, số Điện thoại: 08.3724.4414

Các thông tin không chính thống đưa lên mạng, Ban QLDA 245 không chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.

Download báo cáo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN