Ban QLDA 245 xin trân trọng gửi đến Quý Thầy, Cô và Người góp vốn biên bản cuộc họp ngày 7/5/2017 giữa Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện Người góp vốn kèm danh sách thành viên tham gia cuộc họp.

Trân trọng./.

Download biên bản họp tại đây

Download danh sách tham dự tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN