Trả lời về các trường hợp đóng thiếu 1.1tr/m2

1/ Tại sao tổng số Người góp vốn nộp chưa đủ lúc đầu là 77 người nay lại còn 74 người:

Ban đầu thống kê là 77 Người góp vốn nộp chưa đủ 1.1tr/m2 nhưng trong quá trình kiểm tra lại thì còn lại 74 người (chênh lệch 03 người) do các nguyên nhân sau:

-        Có 01 trường hợp là Người góp vốn mua 02 nền, theo kết luận Thanh tra Chính phủ thì NGV chỉ được mua 01 nền, do đó 01 nền còn lại sẽ được trả lại tiền. Do đó tiền đóng thiếu sẽ được lấy từ tiền của nền trả lại bù đắp qua cho đủ.

-        Có 02 trường hợp thống kê ban đầu không chính xác, do khi được bàn giao từ Công đoàn ĐHQG-HCM Ban QLDA 245 chỉ lưu các chứng từ đóng tiền bản photo và cũng không đầy đủ chứng từ. Do đó khi Người góp vốn mang Hợp đồng và các chứng từ nộp tiền bản gốc đối chiếu với sổ phụ ngân hàng thì thấy phù hợp nên Ban QLDA 245 phải điều chỉnh lại số tiền đã đóng của Người góp vốn lại cho phù hợp.

2/ Trong 74 Người góp vốn chưa nộp đủ 1.1tr/m2:

-        67 Người góp vốn đã bốc thăm; 07 Người góp vốn chưa bốc thăm

-        60 Người góp vốn đã ký lại HĐ; 07 Người góp vốn chưa ký lại HĐ

-        40 Người góp vốn đã nộp tiền gốc: 6.005.000.000 đồng

-        09 Người góp vốn đã nộp tiền lãi: 1.422.569.645 đồng.

Ban QLDA 245 sẽ thu đúng, thu đủ số tiền nộp thiếu cả gốc và lãi đối với các trường hợp Người góp vốn nộp chưa đủ 1.1tr/m2.

Trân trọng./.

 

Download văn bản tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN