TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐƯỜNG H VÀ ĐƯỜNG F

1. Thông tin gói thầu đường H và F download tại đây

2. Một số hình ảnh thi công đường H và F

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN