BÁO CÁO

Về các công việc đã thực hiện  từ ngày 07/05/2016 đến 07/05/2017 

Download báo cáo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN