Ngày 22/12/2016 Ban QLDA 245 tổ chức buổi mở hồ sơ kỹ thuật.

Thời gian: 10h30 ngày 22/12/2016

Địa điểm: Khu CNPM ĐHQG-HCM

Tên gói thầu: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải đường: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, E2, G1, I, J, K1, L.

Hình ảnh buổi mở hồ sơ.

20161222 100531

20161222 100559

20161222 100610

20161222 101447

20161222 101633

20161222 102049

20161222 102402

20161222 102603

20161222 102748

20161222 103439

20161222 103610

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN