Ban QLDA 245 thông báo các nội dung:

phan chia lo dat-003

1. Bảng vẽ vị trí lô nền

2. Phiếu bốc thăm lô nền

3. Hệ số lô nền

4. Cách tính hệ số lô nền

5. Bảng tính hệ số lô nền

 

 Download bảng vẽ vị trí lô nền tại đây

 Download phiếu bốc thăm lô nền tại đây

 Download hệ số lô nền tại đây

 Download cách tính hệ số lô nền tại đây

 Download bảng tính hệ số lô nền tại đây

maternity evening dress evening dresses for women mermaid style prom dresses wedding dress online shop jovani prom dress knee length prom dresses yellow cocktail dresses best wedding dress designers knee length prom dresses long sleeved evening dresses replica uhren replicas de relojes replica watches breitling cartier fake watches

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN