THÔNG BÁO (LẦN 3)

Về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới

           

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA 245) đã có thông báo số 209/TB-BQLDA245 ngày 13/11/2017 và Thông báo số 325/TB-BQLDA245 ngày 05/12/2017 thông báo về việc bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới, tuy nhiên đến nay vẫn còn quý Thầy, Cô và Người góp vốn chưa tiến hành bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Văn bản Kết luận số 2284/KL-TTCP ngày 27/10/2008 của Thanh tra Chính phủ, Ban QLDA 245 xin trân trọng thông báo lần 3 đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn tham gia Dự án về kế hoạch bốc thăm lô nền và ký lại Hợp đồng mới như sau:

I.   Thời gian, Địa điểm

1. Thời gian: Từ Thứ Tư ngày 27/12/2017 đến hết ngày Thứ Sáu ngày 29/12/2017 (Buổi sáng từ 09h00 – 11h30, Buổi chiều từ 13h30 – 16h00).

2. Địa điểm: Phòng 206A, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

II.  Các giấy tờ cần mang theo khi đến bốc thăm lô nền, ký lại hợp đồng mới:

    1. Đối với NGV bốc thăm lô nền:

a) Đối với người đứng tên chính chủ trong HĐTN (chính chủ HĐTN):

-       Hợp đồng trách nhiệm (HĐTN) đã ký với Công đoàn ĐHQG-HCM trước kia (bản chính và bản sao y công chứng);

-       Các chứng từ nộp tiền (bản chính và bản photo);

-       Chứng minh nhân dân còn hiệu lực (bản chính và bản sao y công chứng);

b) Đối với các trường hợp người đang giữ HĐTN nhưng không phải là người đứng tên trong HĐTN (không phải chính chủ HĐTN):

Ngoài các giấy tờ nêu trên, cần cung cấp thêm Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (bản chính và bản sao y công chứng).

    2. Đối với NGV đã bốc thăm lô nền ký lại HĐ mới:

a) Đối với người đứng tên chính chủ trong HĐTN (chính chủ HĐTN):

-       Hợp đồng trách nhiệm (HĐTN) đã ký với Công đoàn ĐHQG-HCM trước kia (bản chính và bản sao y công chứng);

-       Các chứng từ nộp tiền (bản chính và bản photo);

-       Chứng minh nhân dân còn hiệu lực (bản chính và bản sao y công chứng);

-       Phiếu bốc thăm lô nền (bản chính và bản photo);

b) Đối với các trường hợp người đang giữ HĐTN nhưng không phải là người đứng tên trong HĐTN (không phải chính chủ HĐTN):

Ngoài các giấy tờ nêu trên, cần cung cấp thêm Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (bản chính và bản sao y công chứng).

Để đảm bảo quyền lợi cho quý Thầy, Cô và Người góp vốn và tính chặt chẽ khi thực hiện bốc thăm lô nền và ký lại HĐGV mới, Ban QLDA 245 sẽ không giải quyết bốc thăm lô nền và ký lại HĐGV mới đối với các trường hợp không cung cấp đầy đủ bản chính các giấy tờ đã nêu trên.

Đây là thông báo lần thứ 3, là thông báo cuối cùng về việc tham gia bốc thăm lô nền và ký kết HĐGV mới. Quá thời hạn nêu trên, nếu quý Thầy, Cô và Người góp vốn không đến làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tham gia bốc thăm lô nền và ký kết HĐGV mới, Ban QLDA 245 sẽ kết thúc việc bốc thăm lô nền và ký kết HĐGV mới. Ban QLDA 245 sẽ không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ các khiếu nại thắc mắc nào về vấn đề trên.

Mọi thông tin liên lạc về vấn đề bốc thăm lô nền và ký lại HĐGV mới vui lòng gọi số điện thoại: (028).3724 4414 (gặp Ông Nguyễn Công Dũng).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc truy cập website:www.da245.net

Trân trọng./.

Download thông báo tại đây

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 245

Địa chỉ: P206A, Khu Công Nghệ Phần mềm,khu phố 6 phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

Bản quyền của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN